free web hosting | free hosting | Web Hosting | Free Website Submission | shopping cart | php hosting

 

 

Lesotho - Kingdom

Area: 11.716 Sq. Miles - 30.355 Sq. Kilometers

Population: 2.29 Million

Capital: Maseru

Monetary System

1 Loti = Lisenta

 

P04b-1984-2_Maloti.jpg (31850 bytes)  P04b-1984-2_Maloti-b.jpg (22474 bytes) P05-1981-5_Maloti.jpg (33225 bytes)  P05-1981-5_Maloti-b.jpg (26598 bytes) P06b-1981-10_Maloti.jpg (27347 bytes)  P06b-1981-10_Maloti-b.jpg (25312 bytes)
P4b - 1984 - 2 Maloti P5a - 1981 - 5 Maloti P6b - 1981 - 10 Maloti
P09a-1989-2_Maloti.jpg (33882 bytes)  P09a-1989-2_Maloti-b.jpg (26974 bytes) P10a-1989-5_Maloti.jpg (34711 bytes)  P10a-1989-5_Maloti-b.jpg (28161 bytes) P11a-1990-10_Maloti.jpg (32301 bytes)  P11a-1990-10_Maloti-b.jpg (26237 bytes)
P9a - 1989 - 2 Maloti P10a - 1989 - 5 Maloti P11a - 1990 - 10 Maloti
P12a-1990-20_Maloti.jpg (32081 bytes)  P12a-1990-20_Maloti-b.jpg (26182 bytes) P15a-2000-10_Maloti.jpg (31895 bytes)  P15a-2000-10_Maloti-b.jpg (27243 bytes) P16a-1999-20_Maloti.jpg (32466 bytes)  P16a-1999-20_Maloti-b.jpg (26400 bytes)
P12a - 1990 - 20 Maloti P15a - 2000 - 10 Maloti P16a - 1994 - 20 Maloti
P17a-1994-50_Maloti.jpg (31086 bytes)  P17a-1994-50_Maloti-b.jpg (28248 bytes)
P17a - 1990 - 50 Maloti

 

Return To British Commonwealth